Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 13 2019

mysli-wloczykija

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadirtyliar dirtyliar
mysli-wloczykija
mysli-wloczykija
6571 18de 500
Reposted fromnutt nutt viawszystkodupa wszystkodupa
mysli-wloczykija
4670 030f
Reposted frombrainless brainless viawszystkodupa wszystkodupa
mysli-wloczykija
9516 a29c 500
Reposted fromzciach zciach viawszystkodupa wszystkodupa
mysli-wloczykija
2008 42e0 500
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viajareth jareth
mysli-wloczykija
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
mysli-wloczykija
6598 3ade 500
Reposted fromgket gket viainsanedreamer insanedreamer

November 12 2019

mysli-wloczykija
5345 5311 500
Reposted frompiehus piehus vianiedoskonalosc niedoskonalosc
mysli-wloczykija
2796 e7b3 500
mysli-wloczykija
0918 9acf 500
mysli-wloczykija
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viaEllaElla EllaElla
7201 2fec 500
Reposted fromakish akish viafoodforsoul foodforsoul
mysli-wloczykija
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadygoty dygoty
mysli-wloczykija
8788 1cc4 500
Reposted fromyikes yikes viascorpix scorpix
mysli-wloczykija
2889 f33b
mysli-wloczykija
4327 a1a1
Reposted frommelodyjna melodyjna viascorpix scorpix
mysli-wloczykija
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viascorpix scorpix
mysli-wloczykija
7112 2d50 500
Reposted fromowca owca viapffft pffft
mysli-wloczykija
1470 f121 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viaSzczurek Szczurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl