Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

mysli-wloczykija

May 07 2017

mysli-wloczykija
Nie, Ty przecież mnie nigdy nie usłyszysz
bo mój list cichszy jest od ciszy
— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapikkumyy pikkumyy
mysli-wloczykija
Podróże sentymentalne wymagają odwagi. Uświadamiają nam, że po dawnych emocjach nie ma już śladu.
— Virginia Woolf
mysli-wloczykija
I jakby nam było mało
rzeczywistych klęsk i cierpień
- dobijemy się słowami.
— W. Szymborska "Buffo"
mysli-wloczykija
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk 'Wzgórze psów'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaBucefal Bucefal
mysli-wloczykija
7346 5746
Reposted fromnerds-talking nerds-talking viakubaf kubaf
mysli-wloczykija
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viapikkumyy pikkumyy
mysli-wloczykija
Coraz mniej było na świecie mężczyzn, przed którymi warto było się rozebrać.
— Dzień dobry, kochanie
Reposted frompannacormac pannacormac viapikkumyy pikkumyy
mysli-wloczykija
I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile. 
A już moglibyśmy siedzieć obok siebie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viapikkumyy pikkumyy
mysli-wloczykija
Uczyłem się zacinać ostro zęby, aby serce nie wyskoczyło mi z piersi.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapikkumyy pikkumyy

May 04 2017

mysli-wloczykija
mysli-wloczykija
9452 d811 500
Joanna Kowalczewska, fcb. Giovi White
Reposted frommrsmean mrsmean viakrainakredek krainakredek
mysli-wloczykija
W ciągu 10 minut pomalowałam się, uczesałam się, ubrałam się, tysiąc razy powiedziałam "kurwa",i dalej już z  górki....  starałam się przeżyć kolejne godziny, starając się nie dostać złamania nerwowego, kurwicy albo histerii
— tysiace-mysli.soup.io
mysli-wloczykija
1142 a215 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakrainakredek krainakredek
mysli-wloczykija
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – "Powolny człowiek"
Reposted fromhormeza hormeza viakrainakredek krainakredek
mysli-wloczykija
8065 0c8f

May 03 2017

mysli-wloczykija
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaohhh ohhh
mysli-wloczykija
4786 d2c0 500
Nie rozmawiaj z nieznajomymi ("Mistrz i Małgorzata")
Reposted fromslowostwor slowostwor viakurdebele kurdebele
mysli-wloczykija

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
Reposted fromnirvitii nirvitii viakurdebele kurdebele
mysli-wloczykija
2152 4391 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl