Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 13 2019

mysli-wloczykija
mysli-wloczykija
5181 bfc7 500
Reposted fromlllm lllm viairmelin irmelin
0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

mysli-wloczykija
Reposted fromFlau Flau viamole-w-filizance mole-w-filizance
mysli-wloczykija
4269 9869 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaszarakoszula szarakoszula
mysli-wloczykija
4304 b907
Reposted frompiehus piehus viaszarakoszula szarakoszula
mysli-wloczykija
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm viawszystkodupa wszystkodupa
mysli-wloczykija
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
mysli-wloczykija
2421 1a6e 500
Reposted fromtfu tfu viapffft pffft
mysli-wloczykija


I hate morning people
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viajareth jareth
mysli-wloczykija
1169 75d6 500
Reposted fromdivi divi viajareth jareth
mysli-wloczykija
Chciałabym zobaczyć świat, który podaje rękę, a nie depcze. Chciałabym uwierzyć w człowieka, który dźwiga, a nie odwraca wzrok. Chciałabym dostrzec relacje, które budują a nie niszczą. Tak, właśnie taka mogłaby być prawdziwa magia świąt...
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viadirtyliar dirtyliar
mysli-wloczykija
mysli-wloczykija
mysli-wloczykija
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viadirtyliar dirtyliar
mysli-wloczykija
6043 583d
Reposted fromLane Lane viadirtyliar dirtyliar
mysli-wloczykija
1522 b01b 500
Reposted fromgubert gubert viairmelin irmelin
mysli-wloczykija

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadirtyliar dirtyliar
mysli-wloczykija
mysli-wloczykija
6571 18de 500
Reposted fromnutt nutt viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl