Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

mysli-wloczykija
6909 b603 500
Reposted frompierdolony pierdolony viakjuik kjuik

March 20 2017

mysli-wloczykija
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaowca owca

March 19 2017

8741 c071
Reposted fromerial erial viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
mysli-wloczykija
[…] gdy zostawiamy coś u kogoś w mieszkaniu, to nie jest tylko roztargnienie - to nasz podświadomy sygnał, który mówi o powrocie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEllaElla EllaElla
mysli-wloczykija
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża, zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— ~
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viapodkrawatem podkrawatem
mysli-wloczykija
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
mysli-wloczykija
9893 5539 500
Reposted fromkaiee kaiee viapodkrawatem podkrawatem
mysli-wloczykija
Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viapodkrawatem podkrawatem
mysli-wloczykija
8695 97e0 500
Reposted fromkatsiu katsiu viapodkrawatem podkrawatem
2497 617e
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viainsanedreamer insanedreamer
mysli-wloczykija
7737 4d8a
Reposted frommephedron mephedron viainsanedreamer insanedreamer
mysli-wloczykija
mysli-wloczykija
8982 493f
Reposted fromiamstrong iamstrong viaomg-archy omg-archy
mysli-wloczykija
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens viaExplorers Explorers
mysli-wloczykija
Nie chcę się obudzić. Chcę spać w nieskończoność. Wtedy nie będę musiała o niczym myśleć.
— Haruki Murakami
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaExplorers Explorers
mysli-wloczykija
Reposted fromFlau Flau viaalberta alberta

March 18 2017

mysli-wloczykija
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaEllaElla EllaElla
mysli-wloczykija
mysli-wloczykija
Bać się i robić - to jest odwaga!
mysli-wloczykija
4747 7398 500
Reposted fromfrotka frotka viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl