Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

mysli-wloczykija
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viacelebration celebration
mysli-wloczykija
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viamyszkaminnie myszkaminnie

April 23 2017

mysli-wloczykija
2229 094b
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaohhh ohhh
mysli-wloczykija
mysli-wloczykija
1898 c9ed
Reposted fromlaters laters viainsanedreamer insanedreamer
mysli-wloczykija
Jeśli możesz, to przyjedź. Ta pieprzona wiosna dobije mnie.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna
mysli-wloczykija
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis

April 22 2017

mysli-wloczykija
9522 0193 500
Reposted fromgrobson grobson vianothingwrong nothingwrong
mysli-wloczykija
4038 7022 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viascorpix scorpix
mysli-wloczykija
7025 644a
Reposted fromdoomedman doomedman viakubaf kubaf
mysli-wloczykija
Reposted fromorson orson viamole-w-filizance mole-w-filizance
mysli-wloczykija
6278 29f7 500
Gdy myślisz, że "każualowy" to najgorsze co można stworzyć.
mysli-wloczykija
mysli-wloczykija
5463 72e8
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
mysli-wloczykija
7575 731b 500
Reposted frombeer beer viaulepszaj ulepszaj
mysli-wloczykija
7812 f21a 500
Reposted fromznikajac znikajac viaulepszaj ulepszaj
mysli-wloczykija
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viaExplorers Explorers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl