Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

mysli-wloczykija
2636 8f4e
Reposted fromswissfondue swissfondue viaSzczurek Szczurek
mysli-wloczykija
Każdy coś widział. Każdego coś kiedyś wkurzyło, każdy kiedyś na krócej lub dłużej stracił apetyt.
— Andrzej Sapkowski, "Pani Jeziora"
Reposted fromcudoku cudoku
mysli-wloczykija
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa viahavingdreams havingdreams
0332 cb92

When you are a wifi genius

Reposted frommyry myry viajareth jareth
mysli-wloczykija
0822 5be7 500
Reposted fromkjuik kjuik viajareth jareth
mysli-wloczykija

Tania Bozia.
Reposted fromlonaq lonaq viairmelin irmelin
mysli-wloczykija
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viainsanedreamer insanedreamer
6526 e95f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainsanedreamer insanedreamer
mysli-wloczykija
mysli-wloczykija
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
mysli-wloczykija
8442 7a12
Reposted fromsoSad soSad viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
mysli-wloczykija
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"
mysli-wloczykija
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viamole-w-filizance mole-w-filizance

May 09 2017

mysli-wloczykija
mysli-wloczykija
5043 d19b 500
Reposted fromtfu tfu

May 08 2017

mysli-wloczykija
mysli-wloczykija
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi. 
— Aldous Huxley
Reposted fromSkydelan Skydelan viaEllaElla EllaElla
mysli-wloczykija
2299 c02a
mysli-wloczykija
5540 cadb
Jedyny festiwal w Zielonej Górze
Reposted fromkopytq kopytq viakapitandziwny kapitandziwny
mysli-wloczykija
zmuszam się.
Reposted frommajkey majkey viakapitandziwny kapitandziwny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl