Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2019

mysli-wloczykija
5999 5f79 500
Reposted fromerq erq viapffft pffft
mysli-wloczykija
Nieszczęścia nie powinny przydarzać się w maju. Listopad proszę bardzo. Ewentualnie październik. Ale maj? Jak można schrzanić komuś najpiękniejszy miesiąc roku.
— Katarzyna Gacek "W jak morderstwo"
mysli-wloczykija
5716 5148 500
mysli-wloczykija
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
mysli-wloczykija
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viawszystkodupa wszystkodupa
mysli-wloczykija
mysli-wloczykija
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viamyszkaminnie myszkaminnie
mysli-wloczykija
2713 66f7 500
Reposted fromzciach zciach viamyszkaminnie myszkaminnie
mysli-wloczykija
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co, robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
mysli-wloczykija
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
mysli-wloczykija
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
mysli-wloczykija
3626 00d8 500
takie Zośkowe <3
mysli-wloczykija
3664 4bf7 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianiedoskonalosc niedoskonalosc

May 15 2019

mysli-wloczykija
3478 7456 500
Reposted fromtfu tfu viamessinhead messinhead
mysli-wloczykija
I tak się właśnie kończy świat. Nie hukiem ale skomleniem.
— Thomas Stearns Eliot, Poezje wybrane.
Reposted frommhsa mhsa viadirtyliar dirtyliar
mysli-wloczykija
3597 27b1 500
Reposted frompiehus piehus viamyszkaminnie myszkaminnie
mysli-wloczykija
9758 76d5
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyszkaminnie myszkaminnie
mysli-wloczykija
5019 68fc 500
mysli-wloczykija
Reposted fromtowo85 towo85 viahavingdreams havingdreams
mysli-wloczykija
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl